Metoda nauczania | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Metoda nauczania

Nauczanie w Szkole Językowej NASZA EUROPA oparte jest na metodzie komunikatywnej, co oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych. Jej głównym celem jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego też zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między słuchaczami. Zadania wymagają płynności mówienia, odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe. Metoda komunikatywna oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności:

  • mówienia
  • rozumienia ze słuchu,
  • czytania,
  • pisania.

Szczególny nacisk kładziony jest jednak na umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym. Uczeń musi być aktywny, przy jednoczesnym podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela. Lektor dba o przyjazne relacje między nim a uczniami i - w miarę możliwości - o przyjazne relacje w grupie. Zalety: metoda komunikacyjna kształci wszechstronną sprawność językową, zajęcia są ciekawe, efekty (z nielicznymi wyjątkami) przychodzą szybko. Zapisując się na kurs językowy „Nasza Europa”, na języki angielski, niemiecki, włoski albo hiszpański każdy uczestnik szkolenia otrzymuje w ramach kursu:


 

Szkolenia językowe są prowadzone w wymiarze 48 godzin przez 3 miesiące, na poziomach od A1 do C1, w trybie weekendowym, popołudniowym oraz porannym.
Kursy są prowadzone zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Więcej informacji o poszczególnych rodzajach kursów znajdą Państwo w bocznym menu.

Zapraszamy – zacznij z nami swoja przygodę z językiem obcym!