Test | Szkoła językowa Nasza Europa | kurs językowy angielski, niemiecki Szczecin

Test

Sprawdź u nas przed zgłoszeniem poziom swojego języka! :) Bez konsekwencji :) Bez stresu:) Wybierz język, którym jesteś zainteresowana/y i wypełnij test - skontaktujemy się!

Angielski Niemiecki
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nasza Europa z siedzibą w Szczecinie ul. J.H. Dąbrowskiego 38/40 . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt a, pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) lat od daty złożenia zgłoszenia uczestnictwa. Pani/Pana dane osobowe firma Nasza Europa z siedzibą w Szczecinie może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 (trzech) lat. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Nasza Europa z siedzibą w Szczecinie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@psi.edu.pl